Sändebudens metodik med makthavarna

Han – Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – rev inte gravar på egen hand. Han stenade inte på egen hand. Han gjorde det med makt efter att ha kallat till Allâhs religion och övertygat ledaren. Vi skall inte tappa hoppet om att Allâh kommer att vägleda makthavarna. Kallarna är ålagda att ta kontakt med makthavarna och kalla dem till Allâhs religion med vishet och en fin tillrättavisning. De skall förklara för dem och inte tappa hoppet. De skall inte tappa hoppet när Allâh är nära och besvarar böner. Hjärtan är i Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) hand. Istället förtalar vi makthavarna offentligt och bråkar med dem. Det bidrar med prövningar. Vi måste råda dem och tillrättavisa dem på ett fint sätt och vist och med fina tillrättavisningar. Allâh (djalla wa ´alâ) sade till Mûsâ och Hârûn (´alayhimâs-salâtu was-salâm) när Han skickade dem till Farao:

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

”Gå till Farao – han har gått för långt i sitt övermod – men tala till honom i försonliga ordalag; kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan.”1

Allâh säger till två ädla profeter med en tyrann som hävdar herravälde:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

”… men tala till honom i försonliga ordalag.”

Att tala med honom betyder att du talar direkt med honom mellan fyra ögon och inte att du förtalar honom från en annan plats. Det kommer bara att bli värre då. De skulle tala med honom i försonliga ordalag och inte på ett strävt och avskräckande sätt. Sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) metodik måste följas. Annars kommer kallet inte att lyckas oavsett hur det är. Det kommer bara att vara till en värdelös möda.

120:43-44