Sändebuden är de bästa människorna

Den som säger att helgon är de bästa skapelserna har uttalat sig så falskt att inga religionsanhängare tvivlar på dess lögn. Det är allmänt känt att det är falskt sagt. Sändebuden är ju bättre än profeterna, sändebuden som var fasta i sina föresatser som Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ, ´Îsâ och Muhammad är bättre än de övriga sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är människornas mästare. Det behövs ingen bekräftad hadîth eller rapportering för det. Allâh (ta´âlâ) har redan kategoriserat Sin skapelser när Han (ta´âlâ) sade:

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

”De som lyder Allâh och sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Allâh välsignar med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de som gjorde det goda och det rätta – en ädel skara!”1

Muslimerna är enade om att den som förtalar en profet hädar till skillnad ifrån den som förtalar ett helgon som inte är profet.

14:69