Sandalkodex och al-Ikhwân al-Muslimûns utseende

2570 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När du tar på dig dina sandaler, skall du börja med den högra, och när du tar av dig dem, skall du börja med den vänstra. Låt den högra vara den första som du tar på dig och den vänstra den första som du tar av dig. Gå inte i en enda sandal. Ta av båda eller ta på dig båda.”

Rapporterad av Abû ´Amr bin Mandah i ”al-Muntakhab min al-Fawâ’id”1 via ´Utbân bin Bashîr, från Khusayf, från Muhammad bin ´Adjlân. ´Utbân sade: Därefter träffade jag Muhammad bin ´Adjlân som berättade det för mig från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Den här berättarkedjan är god via bevittnande vägar.

Khusayf bin Abdir-Rahmân al-Djazarî är svag enligt Ahmad och andra.

´Utbân bin Bashîr och Muhammad bin ´Adjlân är pålitliga. Deras minne är något svaga, men deras hadîther är – om Allâh vill – som sämst goda.

Hadîthen rapporteras också via en annan väg. Ahmad sade: Sufyân berättade för oss, från Abûz-Zinâd…2

Den här berättarkedjan är autentisk och enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.

Liknande rapporterade Mâlik via Abûz-Zinâd3.

Du skall veta att den här hadîthen består av sandalkodex och skillnaden på den första som skall tas på respektive av. De flesta muslimerna idag har försummat detta på grund av okunnighet om Sunnah och brist på folk som uppfostrar dem utmed Sunnah. Bland dessa finns till och med de som säger att de kallar till islam. Bland dem finns till och med de som faktiskt säger att detta är skal och betydelselösa frågor. Muslim! Luras inte av dem! Jag svär vid Allâh att de är okunniga om islam. De hyser agg mot islam vare sig de lägger märke till det eller inte. Förr brukade man säga att den som är okunnig om något är också dess fiende.

Det märkliga är att de säger alltid i sina predikningar och föreläsningar att det är obligatoriskt att anta hela islam för att sedan vara de första som förnekar det som de kallar till. Det syns på deras handlingar och klädsel. Du ser att de flesta av dem inte bryr sig om sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klädsel. Istället imiterar de Hasan al-Bannâ och hans jämlikar: kort skägg och slips. Vissa av dem har skägg i enlighet med vissa länders lekmäns ordspråk:

”Det bästa skägget är bara en antydning.”

Därtill klär de sig som lärda med turban och mantel som må vara lika lång som kvinnornas klädsel.

12/265.

2al-Musnad (2/245).

3al-Muwatta’ (3/105).