Samtliga änglar befalldes att göra Sudjûd till Âdam

publicerad
07.12.2012

Författare: Imâm Ishâq bin Ibrâhîm bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî
Källa: Masâ’ib-ul-Insân min Makâ’id-ish-Shaytân, sid. 53-54
Översättning: Darulhadith.com

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ

Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam.”1

Människorna är oense om änglarna som befalldes att göra Sudjûd. Vissa säger att det är änglarna som var på jorden tillsammans med Iblîs. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Detta är inte muslimernas åsikt. Denna åsikt hör till judarna och de kristna.”

Andra säger att det var samtliga änglar inklusive Djibrîl och Mîkâ’îl. Denna åsikt har de flesta lärda inom Qur’ânen och Sunnah. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Den som säger något annat har beljugit Qur’ânen då Allâh (subhânah) sade:

فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

”Därpå föll änglarna ned [inför människan], alla.”2

1 2:34

2 15:30