Samtal under förrättandet av naturligt behov

al-Bukhârî sade:

225 – ´Uthmân bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Mansûr, från Abû Wâ’il, från Hudhayfah som sade:

”Jag var och gick med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När han hade kommit till ett folks soptipp, gick han bakom muren och ställde sig och urinerade precis som ni gör. Jag gick bort från honom, men han vinkade på mig så att jag kom och ställde mig bakom honom tills han var klar.”

Detta bevisar att det inte skall talas under tiden som naturligt behov förrättas. Hudhayfah sade:

”… han vinkade på mig…”

Och så är det ju. Det har rapporterats hur Allâh hatar de två som förrättar naturligt behov och samtalar med varandra under tiden1.

1Abû Dâwûd (15), Ibn Mâdjah (242) och Ibn Khuzaymah (71). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb”.