Samtal med den begravde

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (39)

Fråga: Får den dödes anhörige, som besöker hans grav, sitta och berätta för honom vad som händer i hans och hans familjs liv?

Svar: Nej. Han ska hälsa till honom, åkalla för honom, sittande eller stående, och gå därifrån. Att berätta för honom vad hans familj gör och underrätta honom nyheter och liknande, är inte tillåtet.