Samröret mellan ”Fath-ul-Madjîd” och ”Taysîr-ul-´Azîz al-Hamîd”

Fråga: Vad finns det för samröre mellan böckerna ”Fath-ul-Madjîd” och ”Taysîr-ul-´Azîz al-Hamîd”?

Svar: Fath-ul-Madjîd sammanfattar Taysîr-ul-´Azîz al-Hamîd. Den sammanfattar och förkortar den. Därför kallas den för ”at-Tahdhîb”, sammanfattningen. Förr brukade den kallas för ”at-Tahdhîb”.