Samma vatten till huvud och öron

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (2/424)

Det finns inget bevis i Sunnah som ålägger att man tar nytt vatten till öronen. Med andra ord ska de bestrykas med samma vatten som använts till huvudet. På samma sätt är det tillåtet att bestryka huvudet med vattnet som är kvar från vattnet som gick till armarna. ar-Rubayy´ bint Mu´awwidh (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beströk sitt huvud med vatten som var kvar på hans hand.”

Rapporterad av Abû Dâwûd med en god berättarkedja.