Samma Takbîrât

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/431)

606 – Jag frågade min fader om samma Takbîrât läses i samband med ´Îd-ul-Fitr och ´Îd-ul-Adhhâ. Han sade:

Ja.”

607 – Jag läste för min fader:

Hur ska människor bege sig till ´Îd-bönerna?”

Han svarade:

Bäst de kan. Det är rekommenderat att promenera till ´Îd- och fredagsbön.”

608 – Jag läste för min fader:

Ska de som beger sig till ´Îd-bönerna läsa Takbîrât?”

Han svarade:

Ja, framför allt i samband med ´Îd-ul-Fitr. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

Och prisa Allâh som har väglett er.”1

Ibn ´Umar brukade läsa Takbîrât i samband med båda ´Îd-bönerna. Jag föredrar det.”

12:185