Samma sak, andra namn bara

al-Albânî: Dessa Djamâ´at-ut-Takfîr…

Åhörare: Nej, al-Djamâ´ah al-Islâmiyyah är inte Djamâ´at-ut-Takfîr…

al-Albânî: De är samma sak.

Åhörare: Nej, dessa har brutit sig ur de andra.

al-Albânî: De är samma sak. De har bara ändrat namn. Deras metodik är en och samma. Gör de inte uppror?

Åhörare: Jo.

al-Albânî: Där har du det. De kanske heter olika. Du nämnde en Shawqî. Det är inte Shukrî1. De enas av otro och Takfîr. De är lika på vissa punkter och olika på andra. De är lika när det kommer till uppror mot makthavarna och tillåtet blodbad på muslimer däribland poliser och soldater. Vad har de gjort? De är under den otrogna lagen. Vi hade en sådan grupp i Amman. De bad inte med oss. De bad varken fredagsböner eller samlingsböner.