Samma gångtakt runt Huset

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/764-765)

1027 – Jag frågade min fader om personen som låter bli att gå snabbt (الرمل) när han varvar Huset. Han svarade:

Jag hoppas att han inte är ålagd att göra något för det.”

1028 – Jag frågade min fader om personen som varvar Huset med överdelen under höger armhåla (الإضطباع). Han svarade:

Det är harmlöst.”