Samma dom som makthavaren

Fråga: Vissa påstår att förbud mot förtal av makthavare gäller endast den högste makthavaren och inte ställföreträdarna. Således förtalar de regeringen och ursäktar sig med att de inte förtalar själva kungen.

Svar: Det är inte tillåtet. Resonemanget är falskt. Ledarens ministrar har sin helgd och position. De måste respekteras och rådas. Vi menar inte att de är felfria. Om de har anmärkningar på sig eller förfelar, skall de rådas hemligt och inte offentligt. De skall rådas hemligt. Deras fel skall klarläggas för dem. Antingen tar de till sig eller också har rådgivaren gjort sin plikt. De har alltså makthavarens dom, ty de är hans ställföreträdare. De skall bemötas med gehör, lydnad, respekt och hänsynstagande till deras helgd och får inte vanhedras.