Samlingsbönen utanför moskén

Men om han befinner sig utanför moskén, så är det inte tillåtet att rätta sig efter imamen eftersom de ber på två olika platser. Meningen med samlingsbönen är förenad plats, tid och handling. Således befalldes människan att rätta sig efter imamen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gör Takbîr när han har gjort Takbîr och gå ned i Rukû´ när han har gått ned i Rukû´.”1

Hur kan det vara en samling om en av dem står utanför moskén och rättar sig efter imamen? Om vi hade tillåtit detta skulle man kunna lyssna på radio och rätta sig efter imamen i den Heliga moskén eller i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské, ty det är ju möjligt att rätta sig efter honom på det viset. Likaså hade vi kunnat rätta oss efter imamen på TV som vi till och med kan se. Om vi då befaller honom att be med samlingen, svarar han:

”Nej, jag tänker be med en imam som medför en större belöning än er samling och som ber på en bättre plats än er plats. Idag skall jag be ´Ishâ’ med honom och imorgon skall jag be fredagsbönen med honom. Jag behöver inte era moskéer.”

Det konstiga är att det har skrivits en avhandling kring detta benämnd ”al-Iqnâ´ bi Sihhat-is-Salâh khalf al-Midhyâ´”. Den skrevs innan TV:n kom. Författaren nämnde flera bevis däribland hadîthen om att änglarna säger ”Âmîn” med imamen och sade:

”Änglarna ber i himlen och de rättar sig efter imamen på jorden.”

Han jämförde alltså den synbara världen med den osynliga, vilket är ett argumentationsfel.

Om vi hade tillåtit detta skulle alla latmaskar kunna låta bli att komma till moskén och istället be bakom radion. I vissa länder sänds bönen i minareterna. Här kan en person säga att han stannar hemma och rättar sig efter bönen från minareten, ty det är möjligt att rätta sig efter imamen på så vis.

Därmed vet vi att det är ogiltigt att rätta sig efter imamen om man befinner sig utanför moskén. Det enda undantaget är om moskén är så pass full att raderna sträcker sig utanför den. Det är inga problem.

1al-Bukhârî (378) och Muslim (411).