Samlingsbönen måste bes i moskén

al-Bukhârî sade:

87 – Bönen i marknadens moské. Ibn ´Awn bad i ett hems böneplats.

477 – Musaddad berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Samlingsbönen är bättre än att en person ber i sitt hem. Hans bön i hans marknad motsvarar 25 nivåer. När någon av er tvår sig korrekt och går till moskén endast för bönens skull, tar han inte ett steg utan att Allâh höjer honom i nivåer och stryker hans synder till dess att han går in i moskén. När han går in i moskén anses han be så länge den håller kvar honom. Änglarna kommer att be för honom så länge han befinner sig på sin plats som han ber på och säga: ”Allâh! Förlåt honom! Allâh! Benåda honom!” så länge han inte bryter sin tvagning däri.”

Han sade:

Bönen i marknadens moské.”

Förmodligen syftar han på en moské som skiljer sig från de allmänna moskéerna i kvarteren. Det kan vara de moskéer som frågeställaren frågade om nyligen.

Han sade:

Ibn ´Awn bad i ett hems böneplats.”

Förmodligen är det ett hem som har en böneplats med stängda dörrar som folk ber på. Detta är baserat på åsikten som säger att det är obligatoriskt att be i samling, oavsett om bönen hålls i moské eller inte. Alltså räcker det att folk ber samlingsbönen i sina hem.

Den korrekta åsikten är att samlingsbönen måste bes i moskén. Det är minst sagt obligatoriskt för åtminstone en del muslimer. Dock är det osannolikt att vi bygger moskéer och sedan säger till folket att det är upp till dem i fall de vill be i dem eller därhemma.

Poängen i Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth är:

Samlingsbönen är bättre än att en person ber i sitt hem. Hans bön i hans marknad motsvarar 25 nivåer.”

Det bevisar att man kan be i marknaden. Vissa lärda brukar den hadîthen för att bevisa att det inte är obligatoriskt att be i samling. Ty hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Samlingsbönen är bättre än att en person ber i sitt hem. Hans bön i hans marknad motsvarar 25 nivåer.”

godkänner handlingen men påpekar att samlingsbönen är bättre.

Denna hadîth är emellertid oklar. Det är obligatoriskt att hänvisa det oklara till det klara. Det klara i det här fallet är att samlingsbönen är obligatorisk. Bevisen i sakfrågan är uppenbara1.