Samlingsbönen är obligatorisk och tjugosju gånger bättre

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Samlingsbönen är tjugosju gånger bättre än bönen på egen hand.”

Vissa argumenterar med det här beviset för att samlingsbönen är endast rekommenderad. Är bevisningen korrekt?

Svar: Nej, den är inte korrekt. Hadîthen poängterar bara samlingsbönens dygd. Dess dom tas från andra bevis. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hör böneutropet och låter bli att besvara det har ingen bön om han inte har något skäl.” Det sades: ”Vad är skäl?” Han sade: ”Rädsla eller sjukdom.”