Samlingar i dödsboet för kondoleanser hör till den hedniska tidens jämmer

Fråga: Hur brukade Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) beklaga sorgen till dödsboet?

Svar: Frågar du om orden eller platsen? Om det handlar om platsen, beklagade de sorgen var de än råkade på personen. Det kan vara i moskén, på gravplatsen, i affären eller i skolan. Han beklagar sorgen var han än träffar honom. Det är inte tillåtet att sitta hemma och ta emot folk och äta och dricka med dem. Djarîr bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi ansåg att sittningar i dödsboet hörde till den hedniska tidens jämmer.”

Vårt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd den hedniska tidens jämmer. Jämmer görs om man sprider om ens persons bortgång. Det vill säga om den döde besatt en position bland folket och det är obligatoriskt att sörja honom.

Till detta hör samlingar i dödsboet. Det motstrider Sunnah. Om någon anhörig till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött satt han inte hemma och tog emot besökare som beklagade sorgen. De beklagade sorgen var de än råkade på honom. Det kan hända att du går hem till honom, hälsar på honom och beklagar sorgen utan att sitta med honom.

Dagens kondoleanser har organiserade besök. De offentliggör bortgången i tidningar, tidskrifter och radio. De talar om personens bortgång och var kondoleanserna kommer att tas emot och så vidare. Detta hör till den hedniska tidens jämmer.

Kondoleanser kan ske via telefonen, på gatan, i moskén, på begravningsplatsen och på alla andra platser vari man råkar på anhöriga till den döde. Beklaga sorgen utmed Sharî´ah. Så skall det vara om muslimerna verkligen vill hålla fast vid Allâhs föreskrift. Angående de befintliga sederna, motstrider de Allâhs (´azza wa djall) föreskrift.

Beträffande det man säger i samband med kondoleanserna, säger man det man tycker är enkelt som att säga att allt som Allâh ger och tar är Hans och att det varar en bestämd tid, att det hör till Allâhs (´azza wa djall) sätt, att Allâh underlättar deras bortgång och förlåter den döde. Allt det är korrekt.