Samlar pengar till giftermål och betalar allmosa på dem

Fråga: En yngling som har det skapligt ställt samlar pengar till giftermål. Skall han betala allmosa på dem efter ett år?

Svar: Ja. Om en person samlar pengar till giftermål, hus eller någonting annat, måste han betala allmosa på dem ehuru hans ekonomiska tillstånd är kämpigt. Pengarna i sig måste gå till allmosa. Vem som än har pengar måste betala allmosa på dem.