Samlagets syften

publicerad
11.08.2010

Författare: Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)
Källa: al-Âdâb ash-Shar´iyyah (3/26-27)

Till samlagets syften hör utlösning som skadar i fall spermierna stannar kvar i kroppen. Ett annat är att uppnå njutning och lust. Ännu ett syfte är att frambringa avkommor så att antalet människor som Allâh känner till och har beslutat att finnas, kommer till existens. Galenos1 och andra ansåg att samlag hör till anledningarna bakom sund hälsa.

Spermiernas blandning är varm och fuktig då de kommer från blodet som förser de ursprungliga kroppsdelarna med näring. Därför är det lämpligt att endast få utlösning vid stor lust. För många utlösningar släcker den naturliga värmen och tänder i stället den märkliga värmen. På samma sätt slår de ned styrkan och försvagar magsäcken, levern och matsmältningen och förstör blodet. Tillika torkar de ut de ursprungliga kroppsdelarna och påskyndar deras skröplighet och försvagning.2

2 Vänligen hänvisa till den omnämnda källan för mer information.