Samlag utan vatten

Fråga: En ren man saknar vatten. Är det föraktfullt för honom att ha samlag med sin hustru och sedan bruka Tayammum?

Svar: Nej. Allâh har låtit honom göra det. Tayammum är rening.