Samlag under fastan utav glömska

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: al-Asâlah, nr. 7

 

Fråga: Vad skall en person göra som äter eller dricker under frivillig fasta? Vad är domen för att utav glömska ha samlag under obligatorisk fasta?

Svar: Beträffande den som dricker eller äter utav glömska, förekommer det ingen skillnad mellan frivillig och obligatorisk fastan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den som glömskt äter eller dricker under Ramadhân:

“Låt honom fullborda fastan, för sannerligen är det Allâh som gett honom mat och dryck.”

Angående att ha samlag utav glömska, kan jag inte föreställa mig något sådant. Jag kan tänka mig att en av dem glömmer det utav  lättsinnighet, men båda två? Därför är jag tvungen att misstänka att detta bara rör sig om den ena maken. Baserat på detta säger jag att om en av dem är glömsk medan den andre utnyttjar denna glömska, gäller för den glömske samma dom som den som utav glömska äter och dricker. Men gällande den som gör det medvetet, förpliktigas han att sona för denna handling.