Samlag, soning, samlag, soning?

Fråga: En person har samlag under dagen i Ramadhân, sonar och sedan har samlag igen samma dag. Ska han sona ånyo?

Svar: Det studerade ni nyligen. Så snabbt ni glömmer. Om han har samlag samma dag innan han sonar, sonar han en gång bara. Och om han har samlag, sonar och sedan har samlag igen, sonar han en andra gång.