Samlag med flera fruar på en dag

al-Bukhârî sade:

268 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Mu´âdh bin Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Qatâdah som sade: Anas bin Mâlik berättade för oss:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ha samlag med sina fruar på en stund under dagen eller natten och han hade elva stycken.” Jag sade till Anas: ”Klarade han av det?” Han svarade: ”Vi brukade säga att han hade fått styrka av trettio män.”

Sa´îd berättade från Qatâdah att Anas berättade för dem att det var nio fruar.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet för mannen att ha samlag upprepande gånger utan att bada eller två sig däremellan. Beviset är att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så. Han hade till och med samlag med nio fruar på en stund under dagen eller natten.

Om någon undrar i fall det är tillåtet att ha samlag med sina fruar på en stund en och samma dag, så är svaret att det är tillåtet. Det är inga problem så länge fruarna inte vägrar och bestämmer att varje fru skall ha samlag en dag för sig. I så fall blir det obligatoriskt att hålla sig till det. Men om de ger sitt tillstånd så är det okej att han har samlag med en fru på den andra fruns dag.