Samlag innan stening

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/805)

1074 – Jag hörde min fader säga:

Om en man har samlag innan han stenar pelarna, är hans vallfärd ogiltig. Därmed måste han vallfärda nästa år igen, i enlighet med hadîthen från ´Alî al-Bâriqî, från Ibn ´Umar.”