Samlag innan bröllop

Fråga: Är det fel ur Sharî´ahs perspektiv att ha samlag med hustrun efter äktenskapskontraktet men innan bröllopet med tanke på att traditionen har invändning mot det?

Svar: Det är inte fel ur Sharî´ahs perspektiv att ha samlag med hustrun efter äktenskapskontraktet och före bröllopet. Men om det finns risk för dåliga konsekvenser skall han låta bli. Avvärjda nackdelar har företräde framför uppnådda fördelar.