Samla en persons fel och skriva en bok i ämnet?

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/270)

Fråga: Hör det till Salafs metodik att samla en persons fel och sedan skriva en bok i ämnet?

Svar: Det där repeterar de vilsna för att skydda sina innovationer, böcker, metodiker och helgade personer.

Ja, både Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde många av deras villfarelser. Både judarnas och nasaréernas tal nämns varefter de avvisas i många Qur’ân-verser. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har alltsedan begynnelsen talat om al-Djahm bin Safwân och Bishr al-Marîsî och samlat deras innovationer och villfarelser. Detsamma har de gjort med olika sekters teorier och avvisat dem. Vem har någonsin förbjudit det? Det är snarare en plikt.

Om det finns en individ vars många innovationer kommer att orsaka människors villfarelse varpå du samlar dem på en plats och varnar för dem i hans namn, ber jag Allâh belöna dig väl. På så vis har du försett islam och muslimerna med en stor godhet.