Samfundets vittnesbörd på Domedagen

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ

”Vi skall förvisso förhöra mottagarna av Vårt budskap, och Vi skall förhöra budbärarna; och Vi skall med kunskap underrätta dem om [allt]; ingenting har gått Oss förbi.”1

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ

”Ja, vid din Herre! Vi skall sannerligen ställa dem alla till svars.”2

Han kommer att börja med profeterna och fråga:

مَاذَا أُجِبْتُمْ

”Vilket gensvar fick ni?”3

Det har tolkats som att de utav en fruktansvärd rädsla och skräck på Domedagen och dess väldiga tillstånd glömmer vad de skall svara. Således säger de:

لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

”Vi vet ingenting; Du [ensam] känner det som är dolt för människor.”4

Därefter för Han dem närmare och Nûh (´alayhis-salâm) blir kallad.

Det sägs att skräcken får dem att inte kunna svara. Därefter stärker Allâh dem så att de kan vittna om vad deras samfund har svarat dem.

Det sägs också att de säger så som en underkastelse precis som när Messias (´alayhis-salâm) sade:

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

”Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; Du känner allt det som är dolt för människor.”5

Den första tolkningen är dock den korrekta i och med att sändebuden varierar medan Messias är en av dem bästa då han är Allâhs ord och själ. Detta sade Abû Hâmid.

Ibn Mâdjah rapporterade från Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer en profet tillsammans med en man och en profet med två män och en profet med tre män och så vidare. Det kommer att sägas till honom: ”Har du meddelat ditt folk?” Han säger då: ”Ja.” Då kallas det på hans folk och det sägs: ”Har han meddelat er?” De kommer att svara: ”Nej.” Då sägs det: ”Vem vittnar för dig?” Då säger han: ”Muhammad och hans samfund.” Då kallas det på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund.” Det kommer att sägas: ”Har han meddelat?” De säger: ”Ja.” Då säger han: ”Hur vet ni det?” Då säger de: ”Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat det för oss och att sändebuden har förkunnat och vi bekräftade honom. Det är betydelsen av Hans (ta´âlâ) ord:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och sändebudet vara vittne mot er.”6

Dessutom nämnde al-Bukhârî liknande betydelse från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer Nûh att kallas. Han kommer att säga: ”Jag besvarar Dig och ber Dig om hjälp, Herre!” Då säger Han: ”Har du förkunnat?” Han säger då: ”Ja.” Då sägs det till hans samfund: ”Har han meddelat er?” De svarar: ”Det har inte kommit någon varnade till oss.” Då säger Han: ”Vem vittnar för dig?” Han kommer att svara: ”Muhammad och hans samfund.” De kommer då att vittna att han har förmedlat:

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

”… och sändebudet vara vittne mot er.”7

Det är betydelsen av Hans (ta´âlâ) ord:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och sändebudet vara vittne mot er.”8

1 7:6-7

2 15:92

3 5:109

4 5:109

5 5:116

6 2:143

7 2:143

8 2:143