Sambandet mellan kunskapen och gudsfruktan

Fråga: Kan vi se ett samband mellan en persons kunskap och hans gudsfruktan? Betyder det att ju kunnigare han blir desto mer gudfruktig och närmare Allâh (´azza wa djall) är han?

Svar: Allâh sade:

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ

”Frukta Allâh, så skall Allâh lära er.”1

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً

”Troende! Om ni fruktar Allâh skall Han ge er en måttstock.”2

Om tjänaren är uppriktig mot Allâh och fruktar Honom ger Allâh honom en insikt i religiösa såväl som världsliga frågor. Han kommer att ge honom förmågan att skilja mellan sanning och falskhet. Det är en av frukterna av gudsfruktan som Allâh har lovat de gudfruktiga:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

”Allâh visar var och en som fruktar Honom en utväg.”3

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً

”Troende! Om ni fruktar Allâh skall Han ge er en måttstock.”4

Det råder inga tvivel om att gudsfruktan spelar en oerhört stor roll i ens påökade kunskap, bemästrade kunskap, vägledning via kunskap och urskiljningsförmåga mellan vägledning och villfarelse, sanning och falskhet. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً

”Troende! Om ni fruktar Allâh skall Han ge er en måttstock.”5

Det vill säga en urskiljningsförmåga med vilken man skiljer mellan sanning och falskhet.

12:282

28:29

365:2

48:29

58:29