Samarbete inom välgörenhetsarbete och kall

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Fråga: Vad är domen för att samarbeta med organisationer som inte följer Qur’ânen och Sunnah inom välgörenhetsarbete och kall?

Svar: Det där hamnar under Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”1

Han som samarbetar med avvikande och vilseledda grupper samarbetar om synd och fiendskap.

15:2