Salomos tvångsarbetare

Första Kungaboken 9:20

20Alla som var kvar av amoreerna, hettiterna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, dessa som inte var israeliter – 21de av deras efterkommande som var kvar i landet, därför att israeliterna inte hade lyckats förinta dem – alla dessa gjorde Salomo till tvångsarbetare, vilket de är än i dag. 22Av israeliterna däremot tog han ingen till slav; de var i stället soldater, livvakter åt honom, officerare, vagnskämpar och befälhavare för hans stridsvagnsstyrkor.