Salomos sjuhundra hustrur

Första Kungaboken 11:1-3

1Kung Salomo hade många utländska kvinnor som han älskade, förutom faraos dotter kvinnor från Moab, Ammon, Edom, Sidon och hettiternas land. 2De tillhörde folk om vilka Herren hade sagt till israeliterna: ”Ni skall inte beblanda er med dem; då förleder de er till att dyrka sina gudar.” Det var sådana kvinnor Salomo höll sig till och älskade. 3Han hade sjuhundra hustrur med furstlig rang och trehundra bihustrur