Salmân al-Fârisîs första slag med Profeten

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/509)

När Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick höra hur de hade mobiliserats mot honom, lät han en vallgrav grävas runt Madinah på Salmân al-Fârisîs (radhiya Allâhu ´anh) rekommendation. Det var för övrigt Salmâns första slag tillsammans med Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han var en fri man den dagen och sade:

Allâhs Sändebud! När vi i Persien blev belägrade, grävde vi bara en vallgrav.”

Följaktligen gjorde Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och muslimerna detsamma till dess att de bemästrade saken.