Salmân al-´Awdah – ´Amr bin ´Ubayds arvinge

Shaykh Djamâl bin Furayhân al-Hârithî

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 203

Samme man sade:

“Vill du att den lärde är begränsad vid domar som är relaterade till slakt, jakt, andakt, månadscyklar, barnsängar, tvagning, bad och bestrykning av läderstrumpor?”

Han talar nedsättande om dessa domar och vetskap om dem. Däremot är dessa omnämnda domar så viktiga, att den som inte kan dem har inte heller någon giltig dyrkan. Till honom och hans jämlikar kan jag bara säga en sak: Er förebild i detta är Mu´tazilahs ´Amr bin ´Ubayd som gjorde narr av Imâm al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh) när han uttalade sig på följande sätt för att locka folk från honom:

“al-Hasan al-Basrî har inte lärt er något frånsett mensblodet i bindan.”