Säljer vara för dubbla priset

Fråga: Är det tillåtet att köpa en vara och sedan sälja den för dubbla priset?

Svar: Om du köper en vara, äger den och tar den, får du sälja den för samma pris, högre pris och lägre pris. Ty den är numera din ägodel.