Säljer smycke för att betala allmosa på det

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/138-139)

Fråga: Ska allmosa betalas på guldsmycke? Vad gör en kvinna som måste sälja sitt guld för att betala allmosa på det?

Svar: Jag anser att den korrekta åsikten är att allmosa måste betalas på smycke förutsatt att det uppnår den åläggande vikten som motsvarar 85 gram. Om det väger minst 85 gram är det obligatoriskt att betala allmosa på det. Om hon har pengar och betalar allmosa i pengar, är det harmlöst. Om hennes make eller anhörig betalar hennes allmosa, är det också harmlöst. Och om varken det ena eller det andra alternativet fungerar, får hon sälja tillräckligt mycket smycke för att kunna betala allmosa på det.

Vissa människor menar att kvinnan kommer slutligen att förlora allt sitt smycke. Det stämmer inte alls. När hennes smycke hamnar under den åläggande gränsen slipper hon betala allmosa på det. Med andra ord kommer hon alltid ha något att smycka sig med. Alltså är det obligatoriskt att betala allmosa på guld- och silversmycken, oavsett om de brukas, lånas ut eller hyrs ut.