Säljer guldhalsband till män

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Män får ju inte ha på sig guld. Är det tillåtet att sälja guldhalsband till män?

Svar: Nej, det är inte tillåtet om syftet är att män ska ta på sig dem, ty handlingen befrämjar synd och fiendskap. Men om mannen köper guldhalsband till sin fru eller dotter, är ingen skada skedd.