Sälja för att vallfärda

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/777)

1043 – Jag frågade min fader om en man som livnär sig hela året på sin vinodling. Ska han sälja den för att kunna vallfärda? Han svarade:

Jag tycker inte att han ska sälja mark, egendomar och odlingar för att vallfärda. Visst, han kan sälja en stor rikedom värd 100.000, men inte sådant som han livnär sig på.”