Sälj inte det du inte har

Fråga: Det kommer regelbundna varor från exempelvis Irak. Är det tillåtet att betala varan i förväg?

Svar: Det är inte tillåtet:

Sälj inte det du inte har.”1

Frågeställare: Men det är en likadan vara. Den varierar inte.

al-Albânî: Det är omöjligt att den inte varierar.

Frågeställare: Nej, det är ju kravet, nämligen att det är likadan vara.

al-Albânî: Du menar att man köper exempelvis en likadan bil med samma modell och bilmärke? Du menar sådana beskrivningar?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: I så fall är det tillåtet. Förbudet i hadîthen:

Sälj inte det du inte har.”

är begripligt.

1Abû Dâwûd (3503). Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (5/132).