Sâlih al-Munadjdjid är Qutbî

Fråga: Jag har hört från vissa Mashâyikh, som Shaykh Salîm al-Hilâlî och Shaykh Usâmah al-Qûsî, att Sâlih al-Munadjdjid tenderar till Surûriyyah. Jag vill veta vad de lärda i Saudiarabien säger om honom med tanke på att han är syrier som bor i Saudiarabien.

Svar: Jag kan inte tala för de lärda i Saudiarabien då jag inte förfogar över det. Däremot skall jag berätta för dig vad jag tycker.

Jag vill att du, våra söner och våra döttrar som lyssnar förstår följande från mig: det jag vet om mannen är likt det som du har hört om honom och att han är Qutbî.