Sâlih Âl ash-Shaykh om Ibn ´Abdil-Wahhâbs Takfîr

Fråga: Vad berör Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall, nämnde ni att de har åtstramat Takfîr-frågan samtidigt som de har lagt ned en mycket stor vikt vid Tawhîd. Vad beror det på?

Svar: Det beror på att Tawhîd räddar människan från att dyrka någon annan än Allâh. När Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) blev frågad om han gör Takfîr på den som dyrkar al-Badawî, al-Kawwâzs kupol eller någon annan än Allâh, svarade han ”Nej” för att det inte finns någon som påminner dem1. Han sade att han inte dömer dem. När han blev frågad om han gör Takfîr på människorna svarade han:

”Fri är Du från brister – detta är en väldig lögn!”

De tillhör de lärda som har stramat åt frågan och begränsat den vid det som nämns i Qur’ânen och Sunnah och de lärdas samstämmighet. Vad beträffar frågorna som de är oense om, gör de inte Takfîr för dem. När Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb blev frågad om mindre frågor, som Tawassul via levande, status, helgd och liknande, sade han att han inte har talat om de frågorna. I början av sitt kall talade han endast om det vars förbud de lärda var enade om och inte om dessa frågor. Han talade inte om frågorna som det fanns delade åsikter om. Detta hör till hans (rahimahullâh) förståelse av kallet och att alla syften med vårt kall inte nämns alltid och överallt. De viktigaste frågorna måste prioriteras och ett hänsyn måste tagas till plats och tid. Alla frågor skall inte sägas alltid och överallt. Frågorna måste alltså ordnas.