Salât-ut-Tarâwîh med Qur’ânen i handen

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 290-291

 

Fråga: Vissa människor som ber bakom imamen tar med sig Qur’ânen för att följa imamens läsning. Vad anser ni om det?

Svar: Vi anser att de bedjande bakom imamen inte skall ha med sig Qur’ânen om det inte är nödvändigt. Exempel på denna nödvändighet är att imamen inte har memorerat Qur’ânen riktigt bra och till följd därav behöver någon som rättar till honom bakifrån. I övriga fall är det inte lämpligt att göra det, ty koncentrationen påverkas och dessutom tillhör det onödiga handlingar. Man går även miste om Sunnah, som är att placera högerhanden på vänsterhanden ovanpå bröstet. Därför är det bättre att inte göra det om det inte är nödvändigt.