Salafs vattenförbrukning till tvagning

Enligt autentisk Sunnah brukade varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare mycket vatten. Detsamma praktiserades av deras rättsinniga efterföljare. Sa´îd bin al-Musayyab sade:

”Jag använder mig av en veteskål för tvätta mig efter naturligt behov, två mig och lägga undan till min hustru.”

Imâm Ahmad sade:

”Till en mans förståelse hör att han brukar lite vatten.”

al-Marrûdhî sade:

”Jag försåg Abû ´Abdullâh med tvagningsvatten i armén. Jag brukade skymma honom så att inte folk skulle tro att han inte kan två sig på grund av den lilla mängd vatten som han brukade. Marken blev knappt blöt efter Ahmads tvagning.