Salafs val

Allâh (´azza wa djall) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Det tar tid att granska detta. Annars har ämnet redan tagits upp i samband med ”al-A´râf”. Abûl-Hasan valde åsikten att Han (subhânah) har rest Sig över tronen utan begränsning eller föreställning. Dessförinnan delades den åsikten av de flesta Salaf som framförde egenskaperna ordagrant utan förvrängning eller tolkning.

120:5