Salafs umgänge med makthavare

Opponenten gav sig på Muhaddithûn för deras återberättelser från az-Zuhrî och fördömde honom för att han blandade sig med makthavarna och hjälpte dem med deras tyranni.

Vad beträffar hans umgänge med makthavarna, så gjordes det av både honom och andra vars religiositet, dygd och nobless de lärde är enade om. Några av dem var Imâm ´Alî bin Mûsâ ar-Ridhâ, Abû Yûsuf och många andra.

Och vad beträffar biståndet till tyranni, så är det ett inkorrekt påstående mot az-Zuhrî. De lärde har nämnt tillåtet umgänge med makthavarna och skilt mellan jordisk kompromiss och religiös kompromiss.