Salafs två metoder med orättvisa makthavare

Fråga: Vad anser du om den som säger att följeslagarna och Salaf hade två metoder med orättvisa makthavare? En var tålamod och en annan var uppror mot orättvisa makthavare. De argumenterar med al-Husayns och Ibn-uz-Zubayrs (radhiya Allâhu ´anhum) uppror samt dem som gjorde uppror mot Yazîd under Harrah-dagen och säger att däri deltog tiotals följeslagare.

Svar: Följeslagarna höll sig till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik. De gjorde inte uppror mot orättvisa makthavare. Detta är de enade om, eller åtminstone deras majoritets åsikt.

Att någon individ från dem gjorde Idjtihâd och fel, så är det möjligt att individer gör Idjtihâd och fel och däribland det som härrörde från vissa av dem. De gjorde Idjtihâd när de gjorde dessa fel. De belönas för det och ursäktas hos Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Man skall dock inte följa dem i det och inte heller skall deras handling utgöra något bevis. Deras handling är inget korrekt bevis.