Salafs tillstånd i Ramadhân

Publicerad: 2012-07-22
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/947_1.mp3

Det har bekräftats att Salaf brukade be Allâh låta dem uppleva Ramadhân innan den hade gått in. De bad Allâh låta dem uppleva Ramadhân för att de visste vilken väldig godhet och nytta som den består av.

Efter att Ramadhân hade kommit, bad de Allâh hjälpa dem med att utföra goda handlingar i den.

När Ramadhân var över, bad de Allâh acceptera den från dem. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ  أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

”Och som, när de ger sina gåvor, ängslas vid tanken på att de skall stå till svars inför sin Herre. Det är dessa som alltid är ivriga att göra gott och som här visar sig som de främsta.”1

Först lade de ned en stor vikt vid goda handlingar. Därefter började de oroa sig över huruvida de är accepterade eller inte. Detta beror på deras kunskap om Allâhs storhet och att Allâh endast accepterar det som uppriktigt ägnas Honom och stämmer överens med Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De prisade inte sig själva. De befarade att deras handlingar inte skulle accepteras. De tyckte att det var besvärligare att bry sig om handlingarna var accepterade än att utföra själva handlingarna. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

”Allâh tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom.”2

Under den här månaden sysselsatte de sig endast med dyrkan. Det var inte mycket av det världsliga som de gjorde under den. De tillbringade sin tid till att sitta i moskéerna. De baktalade inte människorna. De läste och studerade Qur’ânen. De tog vara på sina tider och slösade inte bort dem, vilket många människor gör i dag. De bad om nätterna och fastade, läste Qur’ânen, påminde sig om Allâh och gjorde goda handlingar om dagarna. De slösade inte bort ett ögonblick av Ramadhân i onödan. Varje ögonblick gick till goda handlingar.

1 23:60-61

2 5:27