Salafs syn på avsikten

Publicerad: 2012-11-27
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 676)
Källa: Bustân-ul-´Ârifîn, sid. 51-53

 

De lärda säger att Abû Yahyâ Habîb bin Abî Thâbit, som för övrigt var en känd Tâbi´î och Muftî i al-Kûfah, blev tillsagd att tala om det svåraste som finns. Han svarade:

”Att ha en avsikt.”

Sufyân ath-Thawrî sade:

”Jag har inte behandlat något så svårt som min avsikt.”

Yazîd bin Hârûn sade:

”Avsikten inom Hadîth har endast blivit svår för att den är så ädel.”

Ibn ´Abbâs sade:

”En man bevakas endast utmed sin avsikt.”

Andra sade:

”Människorna belönas endast utmed sina avsikter.”

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î sade:

”Jag önskar att människorna lärde sig allt detta utan att någon bokstav tillskrivs mig.”

ash-Shâfi´î sade också:

”Jag har aldrig debatterat med en person för att vinna. Jag önskar att jag debatterade med en person och att sanningen kom från honom.”

ash-Shâfi´î sade också:

”Jag har aldrig talat med en person utan att jag har velat att han säger rätt och får hjälp och bevakning av Allâh (ta´âlâ).”

Imâm Abû Yûsuf, Abû Hanîfahs kollega, sade:

”Avse Allâh (ta´âlâ) med er kunskap. Jag har aldrig suttit i en sittning och avsett att vara ödmjuk utan att jag har rest mig upp och överväldigat alla i sittningen. Och jag har aldrig suttit i en sittning och avsett att överväldiga alla däri utan att jag har rest mig upp förödmjukad.”