Salafs skägg

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (5/5)

Den Sunnah som praktiserades av Salaf bland följeslagare, efterföljare och imamerna är att skägget ska sparas till dess att det kan greppas med en hand. Det som sticker ut ska klippas. Den handlingen har bevisats uttryckligt från flera av Salaf. Det klarlägger att ett oinskränkt skägg som är längre än så hör till fenomenet som Imâm ash-Shâtibî kallade ”adderade innovationer” (البدع الإضافية).