Salafs sena nätter

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Ahkâm-ul-Qur’ân, sid. 150-152

217 – Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Ibrâhîm, från ´Alqamah som berättade att ´Umar sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutade inte vara sent uppe hos Abû Bakr och samtala om muslimernas ärenden.”

218 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Abû Hilâl berättade för oss: Qatâdah berättade för oss, från Abû Hassân, från ´Imrân bin Husayn som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbringade större del av natten genom att berätta för oss om israeliterna. Det enda som fick honom att gå upp var bönen.”

219 – Muhammad bin Kathîr berättade för oss: Isrâ’îl berättade för oss: ´Abdul-A´lâ berättade för oss, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

Det blev föraktfullt att vaka sent i samband med att följande vers uppenbarades:

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ

… fulla av högmod, för att, som de nattliga sagoberättarna, hänge er åt tomt och meningslöst prat och en aldrig sinande ström av kritik.”1

De var fulla av högmod i förhållande till Huset och påstod att de var dess folk. Det till trots övergav de Huset på nätterna.”

220 – Muhammad bin Kathîr berättade för oss: Sufyân bin Kathîr, från Husayn, från Ziyâd, Hjälparnas slav, som sade:

Ibn ´Abbâs och al-Miswar bin Makhramah bin Nawfal var uppe sent en natt varvid hans slavinna kom och sade: ”Vad får dig att vara uppe? Venus har trätt fram.” Han gick och lade sig och vaknade först av bönekallen från az-Zawrâ’. Han gick upp och bad Witr, två Raka´ât innan Fadjr och slutligen Fadjr.”

221 – ´Alî berättade för oss: Sufyân berättade för oss:

´Amr bin Dînâr var uppe i moskén till midnatt. I sitt sällskap hade han Ayyûb as-Sikhtiyânî.”

222 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Hishâm bin Hassân:

Efter ´Ishâ’ kunde Muhammad [bin Sîrîn] ställa oss frågor, tala med oss och återberätta hadither för oss.”

223 – Sulaymân berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader som sade:

Vi kunde tala utanför ´Â’ishahs hus varpå hon ropade på oss: ”Systerson! Gryningen har infallit.”

123:67