Salafs samstämmighet om att inte be profeten om något efter hans död

Publicerad: 2011-05-29
Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)
Källa: as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî, sid. 138

 

Salaf var enade om att besökaren varken ber eller frågar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om något av det som man bad honom om när han levde samt det som man kommer att be honom om på Domedagen. Detta gäller medling, bön om förlåtelse och allting annat.

Det enda som de var oense om var huruvida det är korrekt att stå vid hans grav för att tillbe och hälsa på honom. Vissa av dem ansåg att denna hälsning hamnade under hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det finns inte en muslimsk man som hälsar på mig utan att Allâh återger mig min själ så att jag kan hälsa tillbaka.”

Således rekommenderade vissa det till skillnad från andra som inte ansåg handlingen hamna under hadîthen.