Salafs samstämmighet efter Djahms dementi

Imâm al-Awzâ´î sade:

”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”1

al-Bayhaqî rapporterade dessa konkreta ord från al-Awzâ´î. al-Awzâ´îs konkreta uttalande innebär samstämmighet. Efterföljarnas samstämmighet var baserad på följeslagarnas samstämmighet som i sin tur var baserad på Qur’ânen och Sunnah.

Imâm al-Awzâ´î var en av efterföljarnas fyra imamer. De var Mâlik bin Anas i Hidjâz, al-Awzâ´î i Levanten, al-Layth bin Sa´d i Egypten och ath-Thawrî i Irak. al-Awzâ´î nämnde denna samstämmighet efter att Djahm bin Safwân hade förnekat att Allâh (ta´âlâ) är ovanför tronen och Hans övriga egenskaper. Imamen utropade denna samstämmighet så att människorna skulle veta att Djahm bin Safwâns teori gick emot Salafs lära.

1Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (7/120).